Kruispunt milieu en sociale economie

Hoe word ik lid?

Je kan lid worden van KOMOSIE als je als rechtspersoon een meerwaarde levert in één van onze activiteitenniches. Als lid van KOMOSIE lever je maximale inspanningen voor het creëren en behouden van tewerkstelling, daar waar kan, voor mensen met beperkte tewerkstellingskansen.
 
Leden betalen een verplicht jaarlijks lidgeld dat wordt bepaald door de Algemene Vergadering. Voor deelname aan projecten of het gebruik van bijkomende diensten kunnen extra bijdragen geïnd worden. Deze worden per project of dienst bepaald en vallen niet onder de noemer lidgeld.
 
KOMOSIE gaat actief op zoek naar nieuwe niches binnen het activiteitenveld groen – energie – mobiliteit. Als je zelf denkt aan het ontplooien van een nieuwe activiteit op het kruispunt van milieu en sociale tewerkstelling zijn wij geïnteresseerd om van gedachten te wisselen. Misschien wordt jouw idee wel een nieuwe activiteitenniche waar wij onze uitgebouwde expertise voor jouw organisatie kunnen inzetten.
 
Wens je meer informatie over de voorwaarden waar je als lid moet aan voldoen, aarzel dan niet om contact op te nemen via Jürgen Blondeel (adjunct directeur) 
 
Kandidaten dienen schriftelijk een aanvraagformulier tot lidmaatschap in. De Raad van Bestuur brengt binnen de 3 maanden advies uit aan de eerstvolgende Algemene Vergadering (AV). Enkel de AV is bevoegd om nieuwe leden op te nemen of te weigeren. De leden kunnen enkel aanvaard worden met een tweederde meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen en vertegenwoordigden. 
 
 
 

 

© 2011 KOMOSIE vzw
Gemaakt in De Webfabriek met steun van de Nationale lotterij (creëert kansen) Contact

KOMOSIE vertegenwoordigt:

De Kringwinkel

Meer dan 130 tweedehandswinkels in de sociale economie die samenwerken rond kwaliteit en communicatie.

Energiesnoeiers

Organisaties die jobs creëren voor kortgeschoolden met het oog op het uitvoeren van energiebesparende werken voor bij voorkeur gezinnen met een laag inkomen.

            

Startende en bestaande organisaties die sociaal aan de slag gaan met voedselverlies. Dit met het oog op de bestrijding van armoede en voedseloverschotten en het creëren van jobs in de sociale economie.