Kruispunt milieu en sociale economie

Welke dienstverlening mag ik verwachten?

 
Om de missie en visie van onze leden zo optimaal mogelijk te kunnen realiseren, behartigen wij in de eerste plaats de belangen van de sectoren bij alle relevante betrokkenen (overheden en publiek). KOMOSIE brengt de meerwaarden en realisaties van de sectoren regelmatig onder de aandacht en zoekt mee naar antwoorden op de uitdagingen van de toekomst. Bovendien wordt KOMOSIE vaak gevraagd om de werking en de sectoren die ze vertegenwoordigt voor te stellen in binnen- en buitenland.
 
Van KOMOSIE wordt verwacht dat ze optreedt als belangenbehartiger, vertegenwoordiger, denktank, kenniscentrum, dienstverlener en procesbegeleider. KOMOSIE krijgt van haar leden de opdracht om de voelhorens uit te steken, tendensen op te pikken, expertise te verzamelen of aan te spreken, ideeën te lanceren, strategieën voor te stellen en bij de leden een draagvlak te creëren. Van een aantal werkterreinen is duidelijk dat ze tot de fundamenten van de werking van KOMOSIE behoren (basiswerking), van andere is afgesproken dat ze in projectvorm worden aangeboden (projectwerking). Thema’s die horen binnen de basiswerking zijn: beleid, communicatie, rapportering & kwaliteitszorg. Als we over de projectwerking spreken hebben we het over het Kringwinkelproject, het Energiesnoeiersproject en het Voedselverliesproject. 
 
Aan nieuwe leden wordt de missie, visie en werking van KOMOSIE voorgesteld tijdens een kennismakingsgesprek. Bovendien organiseert KOMOSIE twee keer per jaar een ‘welkom in de sector’-infomoment waar nieuwe stafmedewerkers en directeurs uitleg krijgen over het reilen en zeilen binnen KOMOSIE en de hiermee verbonden sectoren. Je wordt bovendien uitgenodigd deel te nemen aan de verschillende overlegorganen, coördinatiegroepen of werkgroepen van KOMOSIE. Je wordt op de hoogte gehouden van de laatste nieuwtjes via onze nieuwsbrief KOMOzine en krijgt toegang tot onze intranettool Rotonde.
 
Tweejaarlijks in november (tijdens de oneven jaren) organiseert KOMOSIE voor haar leden het KOMOSIE-Congres met allerhande actuele workshops, vormingen en ervaringsuitwisseling.

© 2011 KOMOSIE vzw
Gemaakt in De Webfabriek met steun van de Nationale lotterij (creëert kansen) Contact

KOMOSIE vertegenwoordigt:

De Kringwinkel

Meer dan 130 tweedehandswinkels in de sociale economie die samenwerken rond kwaliteit en communicatie.

Energiesnoeiers

Organisaties die jobs creëren voor kortgeschoolden met het oog op het uitvoeren van energiebesparende werken voor bij voorkeur gezinnen met een laag inkomen.

            

Startende en bestaande organisaties die sociaal aan de slag gaan met voedselverlies. Dit met het oog op de bestrijding van armoede en voedseloverschotten en het creëren van jobs in de sociale economie.