Kruispunt milieu en sociale economie

KOMOSIE en SST

Tijdens de gezamenlijke Buitengewone Algemene Vergadering van KOMOSIE en van SST op donderdag 6 december 2018, werden de gemeenschappelijke statuten van de nieuwe vereniging (n.v.) goedgekeurd en de nieuwe Raad van Bestuur van de n.v. benoemd.

Wie zijn we ? Wat willen we? Hoe gaan we dit waarmaken?

Dat kan je hier lezen. 

© 2011 KOMOSIE vzw
Gemaakt in De Webfabriek met steun van de Nationale lotterij (creëert kansen) Contact

KOMOSIE vertegenwoordigt:

De Kringwinkel

Meer dan 130 tweedehandswinkels in de sociale economie die samenwerken rond kwaliteit en communicatie.

Energiesnoeiers

Organisaties die jobs creëren voor kortgeschoolden met het oog op het uitvoeren van energiebesparende werken voor bij voorkeur gezinnen met een laag inkomen.

            

Startende en bestaande organisaties die sociaal aan de slag gaan met voedselverlies. Dit met het oog op de bestrijding van armoede en voedseloverschotten en het creëren van jobs in de sociale economie.