Kruispunt milieu en sociale economie

Project ‘Circulair aan de slag met voedseloverschotten en nevenstromen’ is goedgekeurd

   

Aan deze projectdeelnemers gaan we ook het modelconcept van de Foodsavers-Restjesfabriek demonstreren en dissemineren.

Bij deze innovatieve samenwerking tussen sociale economie bedrijven en reguliere bedrijven, gaan we bewust ook sociale meerwaarden creëren via sociale tewerkstelling, in een breed perspectief. Deze samenwerkingen worden ondersteund en gecoacht door experten van KOMOSIE, CODUCO en VIVES om hiervoor nieuwe businessmodellen in co-creatie vorm te geven en in praktijk te testen in een pilootproject.

Zodoende willen ze het potentieel demonstreren dat overschotten van supermarkten of nevenstromen op een duurzame wijze optimaal benut en maximaal gevaloriseerd kunnen worden zodat ze voor humane consumptie blijven dienen. Dit heeft een grote maatschappelijke en economische relevantie want voedselverliezen hergebruiken hoort bij de beste opties van de cascade van waardebehoud en is een van de meest kostefficiënte methodes om CO2-uitstoot te verminderen.

Voor meer info of om deel te nemen,
contacteer info@foodsavers.be , 03 281 03 30

 

         


Extra informatie
https://foodsavers.be/2017/project-circulair-aan-de-slag-met-voedseloverschotten-en-nevenstromen-is-goedgekeurd/

© 2011 KOMOSIE vzw
Gemaakt in De Webfabriek met steun van de Nationale lotterij (creëert kansen) Contact

KOMOSIE vertegenwoordigt:

De Kringwinkel

Meer dan 130 tweedehandswinkels in de sociale economie die samenwerken rond kwaliteit en communicatie.

Energiesnoeiers

Organisaties die jobs creëren voor kortgeschoolden met het oog op het uitvoeren van energiebesparende werken voor bij voorkeur gezinnen met een laag inkomen.

            

Startende en bestaande organisaties die sociaal aan de slag gaan met voedselverlies. Dit met het oog op de bestrijding van armoede en voedseloverschotten en het creëren van jobs in de sociale economie.