Kruispunt milieu en sociale economie

Vacature medewerker Energiesnoeiers (tijdelijke vervanging)

KOMOSIE - Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie - is een dynamische vzw in de social profitsector. KOMOSIE behartigt de belangen van haar leden – Kringwinkels en Energiesnoeiers – bij overheden en stakeholders en ondersteunt hen met beleidswerk en projecten gericht op kwaliteitszorg, innovatie, communicatie, marketing, registratie en rapportering. In 2018 gaan KOMOSIE en de koepel SST (Samen Sociaal tewerkstellen) samenwerken in een nieuwe beweging rond sociaal en circulair ondernemen.

Energiesnoeiersbedrijven stellen mensen tewerk met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Zij worden opgeleid en begeleid om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Energiesnoeiers richten zich in de uitvoering van hun activiteiten voornamelijk naar maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.

Ter vervanging van een medewerker in zwangerschapsverlof werven we een halftijdse medewerker aan voor 5 maanden.

Klik hier voor de volledige vacature. 

© 2011 KOMOSIE vzw
Gemaakt in De Webfabriek met steun van de Nationale lotterij (creëert kansen) Contact

KOMOSIE vertegenwoordigt:

De Kringwinkel

Meer dan 130 tweedehandswinkels in de sociale economie die samenwerken rond kwaliteit en communicatie.

Energiesnoeiers

Organisaties die jobs creëren voor kortgeschoolden met het oog op het uitvoeren van energiebesparende werken voor bij voorkeur gezinnen met een laag inkomen.

            

Startende en bestaande organisaties die sociaal aan de slag gaan met voedselverlies. Dit met het oog op de bestrijding van armoede en voedseloverschotten en het creëren van jobs in de sociale economie.