Kruispunt milieu en sociale economie

Vacature projectmedewerker Foodsavers

KOMOSIE (Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie) en SST (werkgeversfederatie Samen Sociaal Tewerkstellen) vormen samen de nieuwe vereniging sinds 6/12/18.

Door deze fusie ontstaat een nieuw netwerk voor alle ondernemers die dezelfde ambitie delen, namelijk het herwinnen van talenten en van grondstoffen. Meer info vind je hier

Twintig geëngageerde mensen vormen samen het team van De nieuwe vereniging (NV voorlopige naam).

Sinds 2013 ondersteunen en vertegenwoordigen de Foodsavers sociale (economie) bedrijven en lokale besturen die sociaal aan de slag gaan met voedseloverschotten. Door het opnieuw in omloop brengen van voedseloverschotten willen Foodsavers sociale tewerkstelling creëren, armoede bestrijden of maatschappelijke integratie bevorderen. De NV onderzoekt innovatieve businessmodellen en ondersteunt de groeiende groep lokale of regionale Foodsavers in Vlaanderen. We verzamelen, verspreiden en ontwikkelen instrumenten zoals het onlineplatform ‘De Schenkingsbeurs’. We bevorderen samenwerking tussen Foodsavers in Vlaanderen en zelfs internationaal i.k.v. het Interreg-project FLAVOUR. Daarvoor hebben we een team van drie personen.

De volledige vacature met sollicitatiemodaliteiten vind je hier

© 2011 KOMOSIE vzw
Gemaakt in De Webfabriek met steun van de Nationale lotterij (creëert kansen) Contact

KOMOSIE vertegenwoordigt:

De Kringwinkel

Meer dan 130 tweedehandswinkels in de sociale economie die samenwerken rond kwaliteit en communicatie.

Energiesnoeiers

Organisaties die jobs creëren voor kortgeschoolden met het oog op het uitvoeren van energiebesparende werken voor bij voorkeur gezinnen met een laag inkomen.

            

Startende en bestaande organisaties die sociaal aan de slag gaan met voedselverlies. Dit met het oog op de bestrijding van armoede en voedseloverschotten en het creëren van jobs in de sociale economie.