Kruispunt milieu en sociale economie

Partners en linken

 

Partners

 

Het departement en het subsidieagentschap werk & sociale economie van de Vlaamse Overheid steunen de sociale  tewerkstellingsactiviteiten van De Kringwinkel en de Energiesnoeiersbedrijven.
www.werk.be

 

 

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) is een verzelfstandigd agentschap van het Vlaams ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie.  Zij geeft uitvoering aan een duurzaam energiebeleid, met als belangrijkste taken het stimuleren van rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke energieproductie.  
www.energiesparen.be

 

 

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) wil samen met u en met De Kringwinkels streven naar minder afval en een propere bodem in Vlaanderen. 
www.ovam.be

 

 

De BBL is de onafhankelijke federatie van meer dan 140 natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen. Samen ijveren wij voor gezonde lucht, helder water, natuur om van te genieten. www.bondbeterleefmilieu.be

 

Het Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling (SST) is een werkgeversfederatie van maatwerkbedrijven en arbeidszorgcentra (voorheen Sociale Werkplaatsen).
www.sst.be

 

 

RREUSE is de Europese koepelorganisatie voor sociale economiebedrijven die werken in hergebruik, herstelling en recyclage.
www.rreuse.org

 

Stebo is een Limburgse organisatie die met coaches, adviseurs, opbouwwerkers, projectontwikkelaars en procesbegeleiders inzet op werkdomeinen als energie, wonen, ondernemen en tewerkstelling. www.stebo.be

 

 

Partnerschappen met bedrijven

 

 

Linken 

 • BKN - Branchevereniging van Kringloopbedrijven in Nederland
 • Eandis - distributienetbeheerder
 • Envie - Federatie van Kringloopbedrijven voor AEEA in Frankrijk
 • ESF-agentschap - beheerder van het Europees Sociaal Fonds in Vlaanderen
 • FDME - Fonds Duurzaam Materialen-en Energiebeheer
 • Febem - Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer
 • Groep Maatwerk - Federatie van maatwerkbedrijven (voorheen Beschutte Werkplaatsen)
 • Infrax - distributienetbeheerder
 • Interafval - groepeert de Vlaamse afvalintercommunales
 • Koepel LDE - Koepel Lokale Diensteneconomie
 • Nationale loterij
 • Recupel - organiseert de inzameling/verwerking van AEEA
 • Réseau des Ressourceries - Federatie van Kringloopbedrijven in Frankrijk
 • Ressources - Federatie van Kringloopbedrijven in Brussel & Wallonië
 • VVSG - Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten

 

 

KOMOSIE is lid van

 

© 2011 KOMOSIE vzw
Gemaakt in De Webfabriek met steun van de Nationale lotterij (creëert kansen) Contact

KOMOSIE vertegenwoordigt:

De Kringwinkel

Meer dan 130 tweedehandswinkels in de sociale economie die samenwerken rond kwaliteit en communicatie.

Energiesnoeiers

Organisaties die jobs creëren voor kortgeschoolden met het oog op het uitvoeren van energiebesparende werken voor bij voorkeur gezinnen met een laag inkomen.

            

Startende en bestaande organisaties die sociaal aan de slag gaan met voedselverlies. Dit met het oog op de bestrijding van armoede en voedseloverschotten en het creëren van jobs in de sociale economie.