Kruispunt milieu en sociale economie

Energie

 
Op het vlak van energie ondersteunt KOMOSIE vzw de Energiesnoeiersbedrijven. 
 
De Energiesnoeiersbedrijven willen de consument helpen energie te besparen. De werknemers bij Energiesnoeiersbedrijven voeren energiebesparende ingrepen uit in privé-woningen op een hoogstaande kwalitatieve wijze. Het gaat voornamelijk over het uitvoeren van energiescans van de woning, het uitvoeren van een pakket kleine energiebesparende maatregelen en isolatie-activiteiten. Op die manier strijden ze mee tegen de opwarming van de aarde.
 
De Energiesnoeiers zijn kortgeschoolden en langdurig werkzoekenden die via de sociale economie opleiding en tewerkstelling krijgen om energiebesparende maatregelen uit te voeren
 
Voor meer info: www.energiesnoeiers.net

© 2011 KOMOSIE vzw
Gemaakt in De Webfabriek met steun van de Nationale lotterij (creëert kansen) Contact

KOMOSIE vertegenwoordigt:

De Kringwinkel

Meer dan 130 tweedehandswinkels in de sociale economie die samenwerken rond kwaliteit en communicatie.

Energiesnoeiers

Organisaties die jobs creëren voor kortgeschoolden met het oog op het uitvoeren van energiebesparende werken voor bij voorkeur gezinnen met een laag inkomen.

            

Startende en bestaande organisaties die sociaal aan de slag gaan met voedselverlies. Dit met het oog op de bestrijding van armoede en voedseloverschotten en het creëren van jobs in de sociale economie.