Kruispunt milieu en sociale economie

Begeleiding van systematische schenkingen

Begeleiding van sociale organisaties voor systematische schenkingen in Vlaanderen

De module ‘Systematische schenkingen’ van de Schenkingsbeurs maakt het voor schenkers (bv. supermarkten) en geïnteresseerde ontvangers (sociale organisaties) een stuk makkelijker en efficiënter om samen te werken op een systematische en professionele manier. Bij het in gebruik nemen van deze module en de opzet van de samenwerking is wel wat begeleiding nodig. Daarvoor kan je in Vlaanderen beroep doen op de operationele partners KOMOSIE en Level IT. Hieronder vindt u meer uitleg over deze begeleiding en ondersteuning.

Geïnteresseerd?
Vul het online-formulier in
https://www.schenkingsbeurs.be/contact-systematische-schenkingen 

of contacteer Caroo Torfs
caroo.torfs@komosie.be of 03 302 48 00.

Welke vorm van samenwerking een schenker en de ontvangende sociale organisatie(s) ook kiezen, het is steeds nodig dat een sociale organisatie zich ook intern voorbereidt op het gebruik van overschotten (bv. regelgeving, beleid en medewerking van de supermarkt, materiele en financiële voorbereiding, de software Schenkingsbeurs leren gebruiken, opvolging systeem …).
KOMOSIE kan de sociale organisaties bij deze interne voorbereiding ondersteunen. Dat kan gaan van het doorgeven van een checklist over het samenbrengen met een andere sociale organisatie met ervaring in een gelijkaardig scenario tot stap voor stap begeleiding van de interne organisatie.

KOMOSIE faciliteert verder de samenwerking met de schenker (bv. supermarkt), zoveel mogelijk gebruik makend van het internetplatform Schenkingsbeurs. Dat houdt in dat we:

 • Overleg faciliteren/coördineren tussen sociale organisaties, lokaal bestuur en schenker om tot een werkbaar model te komen, rekening houdend met de eisen van FAVV
 • Concrete planning voor samenwerking(sverband) uitwerken i.s.m. betrokkenen
 • Samenwerkingscontract tussen samenwerkingsverband en supermarktketen mee onderhandelen
 • Opties in Schenkingsbeurs op maat maken en uitleg geven over het concreet gebruik ervan
 • Uitwisseling tussen (samenwerkingsverbanden van) afnemers van voedseloverschotten faciliteren, hieruit lessen trekken voor verdere verbetering en onderhandeling.
 • Indien er een schenker is in een bepaalde buurt, maar geen ontvanger, zullen we zelf proactief uitkijken naar (een) geïnteresseerde ontvanger(s).

De tijdsbesteding voor een sociale organisatie schatten we als volgt in:

 • Als er al een samenwerking lopende is:
  1 opleiding over gebruik van Schenkingsbeurs + 1 overleg = 1 à 2 dagen.
 • Als de samenwerking nog moet opgezet worden:
  1 opleiding over gebruik van Schenkingsbeurs + 2 overleggen + 1 opvolgingsoverleg = 2 à 3 dagen.

De begeleiding en ondersteuning van KOMOSIE aan sociale organisaties kan individueel of in groep gebeuren.

Sociale organisaties dragen slechts een beperkt gedeelte bij in de reële kosten van deze begeleiding. Het gunsttarief voor sociale organisaties (individueel of in groep) voor deze begeleiding en ondersteuning door KOMOSIE bedraagt slechts 150 €/dag (excl. vervoerskosten). De kosten voor deze begeleiding kunnen bovendien door de verschillende organisaties gedeeld worden in geval van groepsbegeleiding, d.w.z. indien het 4 organisaties zijn is dit 150 €/4 = 37,5 €/dag (+ BTW)

Geïnteresseerd?
Vul het online-formulier in
https://www.schenkingsbeurs.be/contact-systematische-schenkingen 

of contacteer Caroo Torfs
caroo.torfs@komosie.be of 03 302 48 00.

Om verdeling of verwerking van overschotten in goede banen te leiden op stads- of gemeentelijk gebied, is het belangrijk om waar mogelijk ook het lokaal bestuur te betrekken als promotor of faciliterende instantie.
Lokale besturen die dit nu al doen, vind je terug op https://www.schenkingsbeurs.be/het-concept/de-projecten.


Level IT levert in het kader van systematische schenkingen IT-matige ondersteuning op maat aan de schenker om o.a. de gegevensdoorstroom over de geschonken producten te automatiseren. Meer info hierover kan u opvragen bij Level IT.
 

© 2011 KOMOSIE vzw
Gemaakt in De Webfabriek met steun van de Nationale lotterij (creëert kansen) Contact

KOMOSIE vertegenwoordigt:

De Kringwinkel

Meer dan 130 tweedehandswinkels in de sociale economie die samenwerken rond kwaliteit en communicatie.

Energiesnoeiers

Organisaties die jobs creëren voor kortgeschoolden met het oog op het uitvoeren van energiebesparende werken voor bij voorkeur gezinnen met een laag inkomen.

            

Startende en bestaande organisaties die sociaal aan de slag gaan met voedselverlies. Dit met het oog op de bestrijding van armoede en voedseloverschotten en het creëren van jobs in de sociale economie.