Kruispunt milieu en sociale economie

Beleid

De deelnemers van het lerend netwerk "Sociaal aan de slag met Voedseloverschotten" stelden een gezamenlijke visienota op met beleidsaanbevelingen.  Het unieke aan dit lerend netwerk - en dus aan deze nota - is dat er organisaties participeren vanuit de diverse types initiatieven die actief zijn rond voedselhulp en rond "sociaal aan de slag met voedseloverschotten" in Vlaanderen. U vindt deze nota hier.
 
Click here for the paper of the Food Loss Learning Network about "Our common vision and policy recommendations for "Working socially with food surplus".  

KOMOSIE treedt op als belangenbehartiger en vertegenwoordiger van het werkveld “Sociaal aan de slag met voedseloverschotten”. Hierbij wordt actief ingezet op beleidsopvolging en het formuleren van aanbevelingen t.a.v. de overheid en andere stakeholders.
 
KOMOSIE wordt ook erkend door de Vlaamse overheid en de ketenpartners als belangrijke stakeholder rond dit thema.

KOMOSIE kreeg o.a. de opdracht van de Vlaamse overheid om het traject ‘Sociaal aan de slag met voedseloverschotten” i.k.v. de Roadmap Voedselverlies 2020 te trekken. 
 
Meer info bij de projectmedewerker Etienne Rubens

 

Bron: Leren Ondernemen vzw

© 2011 KOMOSIE vzw
Gemaakt in De Webfabriek met steun van de Nationale lotterij (creëert kansen) Contact

KOMOSIE vertegenwoordigt:

De Kringwinkel

Meer dan 130 tweedehandswinkels in de sociale economie die samenwerken rond kwaliteit en communicatie.

Energiesnoeiers

Organisaties die jobs creëren voor kortgeschoolden met het oog op het uitvoeren van energiebesparende werken voor bij voorkeur gezinnen met een laag inkomen.

            

Startende en bestaande organisaties die sociaal aan de slag gaan met voedselverlies. Dit met het oog op de bestrijding van armoede en voedseloverschotten en het creëren van jobs in de sociale economie.