Kruispunt milieu en sociale economie

De Restjesfabriek

Op 25 januari organiseerden we het Lanceringsevent voor de Toolbox Foodsavers verwerking. De resultaten van het project Restjesfabriek werden gepresenteerd.

Meer info: www.foodsavers.be en https://foodsavers.be/2017/lancering-toolbox-foodsavers-verwerking 

Ook met nevenstromen uit de voedselketen, zoals snijresten van prei of het steeltje van een champignon, kan je lekkere producten maken.

De restjesfabriek, een project van KOMOSIE i.s.m. partners Vives Hogeschool en maatwerkbedrijven Werkspoor vzw en De Winning Maatwerk vzw, ontwikkelde dergelijke recepturen, zette piloot-productie op en testte de verkoop ervan uit.

Daarbij wordt niet alleen naar een antwoord op voedselverspilling gezocht, maar werd er ook ingezet op sociale tewerkstellingskansen. Het project had een looptijd van 2 jaar en krijgt de steun van de Sociale innovatiefabriek i.s.m. het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid en van de Nationale Loterij.

Op basis van de resultaten van het project ontwikkelde KOMOSIE een modelconcept, toolbox én het kwaliteitslabel Foodsavers.  Meer info vind je op www.foodsavers.be

 


  

KOMOSIE is ingegaan op een oproep van Plan C, de Sociale Innovatiefabriek en Unizo om in een ‘Solution Lab’ op zoek te gaan naar circulaire en sociaal innovatieve oplossingen voor bepaalde uitdagingen.

Meer specifiek zal KOMOSIE een antwoord proberen te bieden op de vraag van An Vlaemynck: "Hoe gaan we op een innovatieve manier aan de slag met het restafval van onze groenten?"

Dit zullen we doen door de Schenkingsbeurs (www.schenkingsbeurs.be) te gebruiken om voedselschenkingen te vergemakkelijken; en door in het project Restjesfabriek de reststromen van de snij-afdeling mee op te nemen in de inventarisatie van mogelijke reststromen waarmee nieuwe producenten kunnen worden gemaakt.

Bekijk het filmpje via http://mmm.makers.be of op
https://vimeo.com/172796565


Voor meer informatie, aarzel niet om contact op te nemen met 
Caroo Torfs 
caroo.torfs@komosie.be of 0473 693 716

 

In samenwerking met

         

 

Met de steun van
         

 

 

© 2011 KOMOSIE vzw
Gemaakt in De Webfabriek met steun van de Nationale lotterij (creëert kansen) Contact

KOMOSIE vertegenwoordigt:

De Kringwinkel

Meer dan 130 tweedehandswinkels in de sociale economie die samenwerken rond kwaliteit en communicatie.

Energiesnoeiers

Organisaties die jobs creëren voor kortgeschoolden met het oog op het uitvoeren van energiebesparende werken voor bij voorkeur gezinnen met een laag inkomen.

            

Startende en bestaande organisaties die sociaal aan de slag gaan met voedselverlies. Dit met het oog op de bestrijding van armoede en voedseloverschotten en het creëren van jobs in de sociale economie.