Kruispunt milieu en sociale economie

Deelnemende organisaties

Geïnteresseerd als economische actor in de voedselketen, lokaal bestuur, sociaal initiatief rond voedseloverschotten, sociaal tewerkstellingsinitiatief of andere potentiële samenwerkingspartner?

Hier vind je de contactgegevens van (enkele van) de deelnemende organisaties aan het project ‘Sociaal aan de slag met voedseloverschotten’

Een overzicht van de sectoren voedselhulp en sociaal aan de slag met voedselverlies, met beschrijving van de diverse activiteiten en actoren, is terug te vinden in een rapport, opgesteld door KOMOSIE in april 2017.  Klik hier om het te lezen
 
In totaal hebben al een 100-tal potentiële kandidaat-initiatiefnemers sociale (economie) organisaties deelgenomen aan 1 of meerdere activiteiten van KOMOSIE rond dit thema.
 
Vele initiatieven zoals sociale restaurants, sociale kruideniers of voedselbanken en –bedeelpunten weten immers al jarenlang deze sociale- en milieu meerwaarde te combineren in de schoot van armoedeorganisaties, OCMW’s, welzijns- en sociale economie organisaties. En er zijn nog veel initiatieven startende of in de pipeline. Een aantal van deze actoren combineren reeds hun sociale activiteiten rond voedseloverschotten met de creatie van jobs in de sociale economie.
 

 

© 2011 KOMOSIE vzw
Gemaakt in De Webfabriek met steun van de Nationale lotterij (creëert kansen) Contact

KOMOSIE vertegenwoordigt:

De Kringwinkel

Meer dan 130 tweedehandswinkels in de sociale economie die samenwerken rond kwaliteit en communicatie.

Energiesnoeiers

Organisaties die jobs creëren voor kortgeschoolden met het oog op het uitvoeren van energiebesparende werken voor bij voorkeur gezinnen met een laag inkomen.

            

Startende en bestaande organisaties die sociaal aan de slag gaan met voedselverlies. Dit met het oog op de bestrijding van armoede en voedseloverschotten en het creëren van jobs in de sociale economie.