Kruispunt milieu en sociale economie

FLAVOUR

 


FLAVOUR loopt van 23 november 2018 tot 30 september 2022 en is een Europees project van Interreg 2 Zeeën, Fonds voor Europese Regionale Ontwikkeling.

 

CONTACT

KAREN JANSSENS
Program Manager FLAVOUR | Foodsavers |  +32 498 267 683
Headoffice: Koning Albertlaan 124, 9000 Gent, +32 9 259 97 66
Office Antwerp: Regine Beerplein 1 bus E102, 2018 Antwerpen, +32 3 302 48 00

OVER VOEDSELOVERSCHOTTEN, VOEDSELONZEKERHEID EN KANSEN OP AANGEPAST WERK

 

3 GROTE SOCIAAL-ECOLOGISCHE UITDAGINGEN

 1. Wereldwijd gooien we 1/3 van het geproduceerde voedsel weg. Dat is een enorme verspilling van grondstoffen, niet alleen van het voedsel zelf maar ook van het bos dat gerooid werd of de meststoffen die gebruikt werden om het voedsel te kweken. Mocht voedselverspilling een land zijn, dan was het de derde grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld.
 2. Wereldwijd hebben bijna een miljoen mensen honger, ook in België neemt armoede toe en moeten steeds meer mensen een beroep doen op voedselhulp.
 3. Veel mensen staan ver van de reguliere arbeidsmarkt en kunnen moeilijk werkervaring opdoen.

 

ANTWOORD

 1. Promoten van distributieplatformen die voedsel surplus herverdelen naar mensen in armoede
 2. Promoten van verwerkingseenheden/bedrijfjes die voedseloverschotten een langer leven geven
 3. Uittesten van een arbeids- en coachingstraject om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, de kans te geven werkervaring op te doen.

 

PARTNERS

 1. KOMOSIE /HERW!N) (BE)
 2. Panier de la Mer (FR)
 3. Vzw Milieu & Werk (BE)
 4. Stad Brugge (BE)
 5. Stad Mechelen (BE)
 6. Vives Hogeschool (BE)
 7. Brighton & Hove Food Partnership (UK)
 8. Marjon Business School Plymouth University (UK)
 9. Feedback Global (UK)
 10. FareShare Sussex (UK)

Elke partner ontwikkelt een aantal pilootprojecten die de haalbaarheid van een nieuwe sector, een ‘voedseloverschotsector’, onderzoeken. FLAVOUR zal nagaan hoe een sociaal innovatief businessmodel dat streeft naar een efficiënte en effectieve dienstverlening rond voedseloverschotten, eruit ziet en ondersteund kan worden. Belangrijk hierbij is dat dit jobs creëert en de tewerkstellingsmogelijkheden voor mensen die ver van de reguliere arbeidsmarkt staan, vergroot.

 

BUDGET

Totaal projectbudget: € 4.330.154,85
Bijdrage Interreg 2 Zeeën: € 2.598.092,91

 

ACTUEEL

Het Flavour project startte in januari 2019 en zit momenteel in een onderzoeksfase.
Concrete activiteiten, recent nieuws en resultaten zul je hier kunnen vinden vanaf najaar 2019.

 

 

 

© 2011 KOMOSIE vzw
Gemaakt in De Webfabriek met steun van de Nationale lotterij (creëert kansen) Contact

KOMOSIE vertegenwoordigt:

De Kringwinkel

Meer dan 130 tweedehandswinkels in de sociale economie die samenwerken rond kwaliteit en communicatie.

Energiesnoeiers

Organisaties die jobs creëren voor kortgeschoolden met het oog op het uitvoeren van energiebesparende werken voor bij voorkeur gezinnen met een laag inkomen.

            

Startende en bestaande organisaties die sociaal aan de slag gaan met voedselverlies. Dit met het oog op de bestrijding van armoede en voedseloverschotten en het creëren van jobs in de sociale economie.