Kruispunt milieu en sociale economie

Innovatieproject + inspiratieboek

Op donderdag 29 januari 2015 namiddag organiseerde het Innovatieproject in de sociale economie “Sociale en reguliere economie, partners in de strijd tegen voedselverlies” hun Slotevent om de resultaten van het project te presenteren. Hier vindt u de presentatie van dit Slotevent.

Alle resultaten van het project zijn ook gebundeld in een nieuw “Inspiratieboek”. Meer info + hoe bestellen: zie hieronder.

Dit project had tot doel potentiële samenwerkingen te onderzoeken en uit te bouwen met reguliere bedrijven die voedseloverschotten kunnen aanbieden en de ruime groep van relevante sociale (economie) organisaties die sociaal aan de slag kunnen hiermee. Hierbij wordt ondersteuning gegeven voor de organisatie bij inzameling, opslag, verwerking en verdeling en voor de creatie van sociale tewerkstelling doorheen deze activiteiten.

KOMOSIE vzw participeerde in dit project samen met volgende partners: de veiling BelOrta, MIVAS - Goed Gevoel vzw, Leren Ondernemen vzw, Sociaal Winkelpunt vzw en Levanto vzw. 

Met steun van de Vlaamse overheid 

Op het slotevent van het project werd ook een nieuw ‘Inspiratieboek’ voorgesteld: “Voedseloverschotten en opportuniteiten voor de sociale economie”.

In dit boek staan alvast enkele sprekende voorbeelden van hoe – lokale of landelijke - recepten kunnen werken en kunnen bijdragen aan het verminderen van de voedseloverschotten, het creëren van sociale tewerkstelling en het aanbieden van gezonde voeding aan mensen in armoede

Drie lokale organisaties getuigen hoe ze hun activiteiten rond “sociaal aan de slag met voedselverlies” opschalen. En 2 samenwerkingsmodellen tonen dat er een groot potentieel is om ‘sociaal aan de slag te gaan samen met aanbieders van voedseloverschotten’ in heel Vlaanderen. Ook de resultaten van een bevraging over de huidige en toekomstige noden aan voedselvoorziening door sociale organisaties in Vlaanderen komen aan bod. Een boek bevat ook talrijke tips, links naar website voor meer info en nuttige contactgegevens.

U kan dit inspiratieboek kopen door dit bestelformulier ingevuld terug te sturen naar info@komosie.be.

 

© 2011 KOMOSIE vzw
Gemaakt in De Webfabriek met steun van de Nationale lotterij (creëert kansen) Contact

KOMOSIE vertegenwoordigt:

De Kringwinkel

Meer dan 130 tweedehandswinkels in de sociale economie die samenwerken rond kwaliteit en communicatie.

Energiesnoeiers

Organisaties die jobs creëren voor kortgeschoolden met het oog op het uitvoeren van energiebesparende werken voor bij voorkeur gezinnen met een laag inkomen.

            

Startende en bestaande organisaties die sociaal aan de slag gaan met voedselverlies. Dit met het oog op de bestrijding van armoede en voedseloverschotten en het creëren van jobs in de sociale economie.