Kruispunt milieu en sociale economie

Lerend Netwerk Sociale restaurants

Voor de sociale restaurants organiseert KOMOSIE een lerend netwerk en opleiding(en).  De sociale restaurants krijgen ondersteuning met de focus op voedseloverschotten en aanverwante thema's.

Het vorige Lerend Netwerk Sociale Restaurants ging door in Kortrijk op dinsdag 24 april 2018 van 13u00 tot 16u30. 

Een uitnodiging voor de volgende bijeenkomst volgt spoedig.

 

Bron: Coduco
 
Bron: Leren ondernemen vzw

 

© 2011 KOMOSIE vzw
Gemaakt in De Webfabriek met steun van de Nationale lotterij (creëert kansen) Contact

KOMOSIE vertegenwoordigt:

De Kringwinkel

Meer dan 130 tweedehandswinkels in de sociale economie die samenwerken rond kwaliteit en communicatie.

Energiesnoeiers

Organisaties die jobs creëren voor kortgeschoolden met het oog op het uitvoeren van energiebesparende werken voor bij voorkeur gezinnen met een laag inkomen.

            

Startende en bestaande organisaties die sociaal aan de slag gaan met voedselverlies. Dit met het oog op de bestrijding van armoede en voedseloverschotten en het creëren van jobs in de sociale economie.