Kruispunt milieu en sociale economie

Hergebruik

 
Op het vlak van hergebruik ondersteunt KOMOSIE vzw de Kringwinkelcentra. 
 
De Kringwinkelcentra hebben als doel het maximaal hergebruiken van afvalstoffen door het verlengen van de levensduur van herbruikbare goederen. Deze spullen worden gebracht of gratis opgehaald aan huis. Via de Kringwinkels krijgen ze een nieuwe bestemming. Belangrijk is dat ze herbruikbaar zijn. Daarom wordt extra aandacht besteed aan de selectie. Wat beschadigd is of onvolledig hoort niet in een Kringwinkel thuis.
 
De Kringwinkelcentra creëren werkgelegenheid voor kansengroepen. Voor de ingezamelde spullen opnieuw in de etalage staan, worden ze zorgvuldig geselecteerd, gesorteerd en schoongemaakt. Er zijn momenteel ongeveer 5 000 mensen aan het werk in de 28 Vlaamse Kringwinkelcentra.
 
Voor meer info ga naar De Kringwinkel. 

© 2011 KOMOSIE vzw
Gemaakt in De Webfabriek met steun van de Nationale lotterij (creëert kansen) Contact

KOMOSIE vertegenwoordigt:

De Kringwinkel

Meer dan 130 tweedehandswinkels in de sociale economie die samenwerken rond kwaliteit en communicatie.

Energiesnoeiers

Organisaties die jobs creëren voor kortgeschoolden met het oog op het uitvoeren van energiebesparende werken voor bij voorkeur gezinnen met een laag inkomen.

            

Startende en bestaande organisaties die sociaal aan de slag gaan met voedselverlies. Dit met het oog op de bestrijding van armoede en voedseloverschotten en het creëren van jobs in de sociale economie.