Kruispunt milieu en sociale economie

Lerend Netwerk Voedselverlies

KOMOSIE organiseert een Lerend Netwerk “Sociaal aan de slag met voedseloverschotten”.  Doel is expertise en goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen en op te bouwen en gezamenlijke samenwerking of standpunten te bereiken. 

De doelgroep voor dit lerend netwerk zijn alle initiatieven (bv. sociale economie organisaties, bedrijven, lokale besturen of OCMW’s, welzijnsorganisaties of armoedeverenigingen) die reeds sociaal aan de slag zijn met voedseloverschotten (als sociaal restaurant, sociale kruidenier, voedselbedeelpunt, voedselbank, verwerker tot bv. soepen …).  Zowel jarenlang actieven als pas gestartte initiatieven zijn welkom.
 

Het volgende Lerend Netwerk Sociaal aan de slag met voedselverlies gaat door op maandag 10 september 2018 te Gent (bij Kwadraet op plein St-Pieters station). 

Klik hier voor de uitnodiging en het programma
Klik hier om in te schrijven.
 

 

 

Meer info bij projectmedewerker Etienne Rubens.

 

 

© 2011 KOMOSIE vzw
Gemaakt in De Webfabriek met steun van de Nationale lotterij (creëert kansen) Contact

KOMOSIE vertegenwoordigt:

De Kringwinkel

Meer dan 130 tweedehandswinkels in de sociale economie die samenwerken rond kwaliteit en communicatie.

Energiesnoeiers

Organisaties die jobs creëren voor kortgeschoolden met het oog op het uitvoeren van energiebesparende werken voor bij voorkeur gezinnen met een laag inkomen.

            

Startende en bestaande organisaties die sociaal aan de slag gaan met voedselverlies. Dit met het oog op de bestrijding van armoede en voedseloverschotten en het creëren van jobs in de sociale economie.