Kruispunt milieu en sociale economie

Nieuws en events

Foodsavers, een nieuwe naam en logo voor organisaties sociaal aan de slag met Voedselverlies.

PERSBERICHT – 09/02/2017

De nieuwe naam en het nieuwe logo - Foodsavers - voor organisaties en lokale besturen die sociaal aan de slag zijn met voedseloverschotten is officieel bekend gemaakt. Dit gebeurde op 9 februari '17 op onze druk bijgewoonde studiedag "Hefboomprojecten" in Leuven.

Klik hier voor het volledige persbericht.
 

Studiedag: Sociaal aan de slag met voedseloverschotten

Leuven - donderdag 9 februari '17

Hier staan we met onze hefboomprojecten!

Tijdens deze studiedag presenteren we tussentijdse resultaten en lessons learned over innovatieve samenwerkingen tussen de sociale en reguliere economie om kwalitatieve voedseloverschotten te verwerken voor, of te verdelen aan mensen in armoede.

We hebben hierbij veel nieuwe inzichten opgedaan. Op 9 februari (van 12u tot 18u) willen we deze inzichten met u delen en hier samen met u op voortbouwen!

Klik hier voor de uitnodiging met het programma
en alle praktische info.

Deelname is gratis mits inschrijving tegen 2 februari via deze link.

Aansluitend kan je ook deelnemen aan de eerste uitreiking van de Food Waste Awards.

 

Met de steun van:

 

 

De Schenkingsbeurs: meer dan 330 ton voedseloverschotten herverdeeld!

PERSBERICHT - 22/11/2016

Tijdens de officiële lancering van de Schenkingsbeurs in oktober 2015 wezen de federale minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus en drie aanwezige regionale ministers op de uitdagingen van voedselhulp in het kader van stijgende armoede. De Schenkingsbeurs wil een positieve bijdrage leveren. Sinds de creatie van het platform hebben al meer dan 300 sociale organisaties zich ingeschreven en werden al 330 ton voedseloverschotten herverdeeld, waarvan 270 ton in het voorbije jaar.  

Klik hier voor het volledige persbericht.

 

© 2011 KOMOSIE vzw
Gemaakt in De Webfabriek met steun van de Nationale lotterij (creëert kansen) Contact

KOMOSIE vertegenwoordigt:

De Kringwinkel

Meer dan 130 tweedehandswinkels in de sociale economie die samenwerken rond kwaliteit en communicatie.

Energiesnoeiers

Organisaties die jobs creëren voor kortgeschoolden met het oog op het uitvoeren van energiebesparende werken voor bij voorkeur gezinnen met een laag inkomen.

 

Startende en bestaande organisaties die sociaal aan de slag gaan met voedselverlies. Dit met het oog op de bestrijding van armoede en voedseloverschotten en het creëren van jobs in de sociale economie.