Kruispunt milieu en sociale economie

Nieuws en events

Ook in 2018 ondersteunt KOMOSIE de Foodsavers als expertisecentrum en met de Schenkingsbeurs

KOMOSIE ondersteunt ook in 2018 sociale (economie) organisaties en lokale besturen die sociaal aan de slag te gaan met voedseloverschotten of hiermee willen starten in Vlaanderen. Dit doen we door uw expertisecentrum en aanspreekpunt te zijn alsook door het online platform Schenkingsbeurs te animeren.

I.k.v. onze rol als expertise- en aanspreekpunt, met steun van Vlaams minister van armoedebestrijding Liesbeth Homans, organiseren we o.a. meerdere Lerende Netwerken, Welkom in de Sector –infosessies, zijn we uw aanspreekpunt voor allerhande vragen, ondersteunen we de sensibilisering hierover bij o.a. het ruimere publiek, bouwen we het kwaliteitslabel Foodsavers verder uit, ondersteunen we de Schenkingsbeurs, enz. U kan de data en uitnodigingen voor onze verschillende activiteiten terugvinden op deze website www.komosie.be/voedselverlies . Welkom!

Dankzij de steun van Vlaanderen, OVAM en de Stad Antwerpen kunnen we in 2018 ook het online platform Schenkingsbeurs blijven ondersteunen. Naast de animatie van het platform (helpdesk, goedkeuring inschrijvingen, werkgroepen, … ) zullen we in 2018 o.a. blijven inzetten op de promotie van de Schenkingsbeurs bij voedingsbedrijven en hun begeleiden bij hun eerste schenkingen.
 

      

 

Foodsavers, een nieuwe naam en logo voor organisaties sociaal aan de slag met Voedselverlies.

PERSBERICHT – 09/02/2017

De nieuwe naam en het nieuwe logo - Foodsavers - voor organisaties en lokale besturen die sociaal aan de slag zijn met voedseloverschotten is officieel bekend gemaakt. Dit gebeurde op 9 februari '17 op onze druk bijgewoonde studiedag "Hefboomprojecten" in Leuven.

Klik hier voor het volledige persbericht.
 

De Schenkingsbeurs: meer dan 330 ton voedseloverschotten herverdeeld!

PERSBERICHT - 22/11/2016

Tijdens de officiële lancering van de Schenkingsbeurs in oktober 2015 wezen de federale minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus en drie aanwezige regionale ministers op de uitdagingen van voedselhulp in het kader van stijgende armoede. De Schenkingsbeurs wil een positieve bijdrage leveren. Sinds de creatie van het platform hebben al meer dan 300 sociale organisaties zich ingeschreven en werden al 330 ton voedseloverschotten herverdeeld, waarvan 270 ton in het voorbije jaar.  

Klik hier voor het volledige persbericht.

 

© 2011 KOMOSIE vzw
Gemaakt in De Webfabriek met steun van de Nationale lotterij (creëert kansen) Contact

KOMOSIE vertegenwoordigt:

De Kringwinkel

Meer dan 130 tweedehandswinkels in de sociale economie die samenwerken rond kwaliteit en communicatie.

Energiesnoeiers

Organisaties die jobs creëren voor kortgeschoolden met het oog op het uitvoeren van energiebesparende werken voor bij voorkeur gezinnen met een laag inkomen.

            

Startende en bestaande organisaties die sociaal aan de slag gaan met voedselverlies. Dit met het oog op de bestrijding van armoede en voedseloverschotten en het creëren van jobs in de sociale economie.