Kruispunt milieu en sociale economie

Partners en links

KOMOSIE wil “Sociaal aan de slag met voedseloverschotten” stimuleren en ondersteunen via een goede dialoog en samenwerking met alle bestaande en nieuwe actoren die betrokken zijn in dit thema: bedrijven in de voedingssector, sociale (economie) organisaties, diverse overheden enz. 
 

Wij danken alvast de volgende projectpartners: 
 
Vlaamse Overheid – www.vlaanderen.be 
Stad Antwerpen - www.antwerpen.be
Vlaanderen Circulair - https//vlaanderen-circulair.be
Provincie Antwerpen - www.provincieantwerpen.be
Europese Commissie - Interreg2Seas - www.interreg2seas.eu
 
 
     
 
 
  
  
 
 
Belgische Federatie van Voedselbanken - www.voedselbanken.be
BelOrta – www.belorta.be 
CODUCO – www.coduco.be 
FdSS – www.fdss.be 
Sociale kruideniers Vlaanderen - www.socialekruideniersvlaanderen.be
REO-veiling - www.reo.be
VIVES Hogeschool - www.vives.be
Trabajo arbeidskansen vzw - www.arbeidskansen.be
 
 
De partners en steungevers voor het project Restjesfabriek.
 
En vele anderen!

 

© 2011 KOMOSIE vzw
Gemaakt in De Webfabriek met steun van de Nationale lotterij (creëert kansen) Contact

KOMOSIE vertegenwoordigt:

De Kringwinkel

Meer dan 130 tweedehandswinkels in de sociale economie die samenwerken rond kwaliteit en communicatie.

Energiesnoeiers

Organisaties die jobs creëren voor kortgeschoolden met het oog op het uitvoeren van energiebesparende werken voor bij voorkeur gezinnen met een laag inkomen.

            

Startende en bestaande organisaties die sociaal aan de slag gaan met voedselverlies. Dit met het oog op de bestrijding van armoede en voedseloverschotten en het creëren van jobs in de sociale economie.