Kruispunt milieu en sociale economie

Uw aanspreek- en expertisepunt + Welkom in de sector

KOMOSIE treedt op als aanspreek- en expertisepunt voor nieuwe initiatieven van lokale sociale organisaties en lokale besturen die een initiatief rond voedseloverschotten willen opstarten waarbij jobcreatie in de sociale economie een doelstelling is. Hebt u een vraag of wil u advies rond voedseloverschotten, dan kan u steeds bellen of mailen met de projectmedewerkers van KOMOSIE. 

De expertise wordt maximaal gebundeld om deze daarna te delen. Hiervoor organiseert KOMOSIE o.a. regelmatig een Welkom in de sector-event voor nieuwe initiatiefnemers.


De volgende Welkom in de sector gaat door bij KOMOSIE in Antwerpen op donderdag 14 maart 2019 van 9u30 – 13u00.

Klik hier om in te schrijven. 

Klik hier  voor de uitnodiging en het programma.

 
De doelgroep voor deze initiatiefnemersdag zijn alle initiatieven (sociale economie organisaties, bedrijven, lokale besturen of OCMW’s, welzijnsorganisaties of armoedeverenigingen) die nog niet gestart zijn of startende zijn om sociaal aan de slag te gaan met voedseloverschotten (als sociaal restaurant, sociale kruidenier, voedselbedeelpunt, voedselbank …) en waarbij jobcreatie in de sociale economie een doelstelling / aandachtspunt is. 


 
Meer info bij projectmedewerker Etienne Rubens.

 

© 2011 KOMOSIE vzw
Gemaakt in De Webfabriek met steun van de Nationale lotterij (creëert kansen) Contact

KOMOSIE vertegenwoordigt:

De Kringwinkel

Meer dan 130 tweedehandswinkels in de sociale economie die samenwerken rond kwaliteit en communicatie.

Energiesnoeiers

Organisaties die jobs creëren voor kortgeschoolden met het oog op het uitvoeren van energiebesparende werken voor bij voorkeur gezinnen met een laag inkomen.

            

Startende en bestaande organisaties die sociaal aan de slag gaan met voedselverlies. Dit met het oog op de bestrijding van armoede en voedseloverschotten en het creëren van jobs in de sociale economie.