Kruispunt milieu en sociale economie

Foodsavers

Sociaal aan de slag gaan met voedseloverschotten

Sociaal aan de slag gaan met voedseloverschotten zit duidelijk in de belangstelling. Vele initiatieven zoals sociale restaurants, sociale kruideniers of voedselbanken en -bedeelpunten weten al jarenlang deze sociale- en milieumeerwaarde te combineren in de schoot van armoedeorganisaties, OCMW's, welzijns- en sociale economie organisaties. En vele initiatieven zijn nog startende of zitten in de pipeline. Een aantal van deze actoren combineren reeds hun sociale activiteiten rond voedselverlies met de creatie van jobs in de sociale economie.

KOMOSIE zorgt voor een actieve ondersteuning aan startende en bestaande sociale (economie) organisaties in Vlaanderen om sociaal aan de slag te gaan met en rond voedseloverschotten.

KOMOSIE doet dit al sinds 2013, onder de noemer ‘sociaal aan de slag met voedseloverschotten’. Deze activiteiten en hun resultaten van deze activiteiten vindt u hier links op de verschillende tabbladen. Op basis van deze ervaringen is de ambitie gegroeid om mee te bouwen aan de zichtbaarheid en het gewicht van deze sector, o.a. in het kader van beleidsondersteuning en begeleidende diensten. Met die doelstelling werd dan ook een nieuwe naam en logo ontwikkeld: Foodsavers. Meer info over de invulling van het logo en kwaliteitskader volgt later. Spannend!

De contactgegevens van organisaties die sociaal aan de slag gaan met voedselverlies vind je via de volgende link: Deelnemende organisaties  (zie ook in de linkerbalk).

Voor meer info, klik op de tabbladen links in de menubalk onder Foodsavers of lees hier de achtergrondnota.
Voor meer info en vragen, contacteer de projectmedewerkers Foodsavers.
Caroo Torfs: caroo.torfs@komosie.be, gsm 0473 69 37 16
Etienne Rubens: etienne.rubens@komosie.be, gsm 0484 24 73 61


Met de steun van:

     

  

 
En vele andere partners.

 

© 2011 KOMOSIE vzw
Gemaakt in De Webfabriek met steun van de Nationale lotterij (creëert kansen) Contact

KOMOSIE vertegenwoordigt:

De Kringwinkel

Meer dan 130 tweedehandswinkels in de sociale economie die samenwerken rond kwaliteit en communicatie.

Energiesnoeiers

Organisaties die jobs creëren voor kortgeschoolden met het oog op het uitvoeren van energiebesparende werken voor bij voorkeur gezinnen met een laag inkomen.

            

Startende en bestaande organisaties die sociaal aan de slag gaan met voedselverlies. Dit met het oog op de bestrijding van armoede en voedseloverschotten en het creëren van jobs in de sociale economie.