Kruispunt milieu en sociale economie

Thema's

KOMOSIE vzw is op dit moment vooral actief binnen de thema’s hergebruik, energie en voedselverlies. Als koepelvereniging levert ze een optimale ondersteuning in het realiseren van de missie van haar leden. Op het vlak van hergebruik ondersteunt ze de Kringwinkelcentra en op het vlak van energie de Energiesnoeiersbedrijven. 

KOMOSIE vzw bestaat vanuit het geloof in de kracht van onderlinge samenwerking en gezamenlijkheid als beste garantie om het concept De Kringwinkel/Energiesnoeiers als tastbaar voorbeeld van duurzame ontwikkeling verder te ontwikkelen.
 
In de voorbije jaren vormde het uitbouwen van een gebiedsdekkend netwerk als gezamenlijk streefdoel een stevige rode draad in de creatie van de Kringwinkelsector. Het in stand houden van een gebiedsdekkend netwerk blijft belangrijk. Maar in de toekomst willen we het verder uitbouwen tot een duurzaam, professioneel en kwaliteitsvol netwerk. We beschouwen dit als een absolute basisvoorwaarde om te kunnen overleven in een wijzigend landschap van markt, politiek en sociaal beleid.
 
De sector van Energiesnoeiersbedrijven is nog een vrij jonge sector waar op dit moment voornamelijk het uitbouwen van het gebiedsdekkend netwerk en de opstart van de verschillende Energiesnoeiersbedrijven centraal staat. De opgedane ervaring in kwaliteitszorg binnen de Kringwinkelcentra helpt om binnen deze sector vlugger de stap te kunnen zetten naar label- en productkwaliteit.
 
In het verlengde van deze innovatieve activiteiten, biedt KOMOSIE vzw ook al een aantal jaren actieve ondersteuning aan startende en bestaande sociale (economie) organisaties in Vlaanderen om sociaal aan de slag te gaan met en rond voedseloverschotten. Om deze sector en ondersteunende activiteiten verder te bestendigen ontwikkelt ze het merk en kwaliteitslabel ‘Foodsavers’.

 

© 2011 KOMOSIE vzw
Gemaakt in De Webfabriek met steun van de Nationale lotterij (creëert kansen) Contact

KOMOSIE vertegenwoordigt:

De Kringwinkel

Meer dan 130 tweedehandswinkels in de sociale economie die samenwerken rond kwaliteit en communicatie.

Energiesnoeiers

Organisaties die jobs creëren voor kortgeschoolden met het oog op het uitvoeren van energiebesparende werken voor bij voorkeur gezinnen met een laag inkomen.

            

Startende en bestaande organisaties die sociaal aan de slag gaan met voedselverlies. Dit met het oog op de bestrijding van armoede en voedseloverschotten en het creëren van jobs in de sociale economie.