Kruispunt milieu en sociale economie

Historiek

De beginjaren (mei 1994 – december 2006)

In mei 1994 zag de toenmalige Koepel van Vlaamse Kringloopcentra (KVK) het daglicht. De koepel werd in eerste instantie opgericht om de Vlaamse kringloopcentra te ondersteunen met hun belangenbehartiging naar de overheid toe. Zo slaagde de koepel erin om voor haar leden een verlaagd BTW-tarief (6%) uit de brand te slepen. Met de tijd werd ook meer en meer ingezet op het leveren van professioneel advies inzake kwaliteitszorg (Kwadraad-project sinds 2003), winkelinrichting, registratie en rapportering … De koepelorganisatie groeide hierdoor uit van een éénmansorganisatie naar een organisatie met een ploeg van een 7-tal medewerkers.
 
Om klanten betrouwbare en degelijke tweedehands elektrische en elektronische toestellen aan te bieden werd in maart 2000 het label ‘Revisie’ gelanceerd. Goederen onder dit label worden volgens vaste procedures gecontroleerd en hersteld.
 
Voor verdere info, ga naar Revisie.
 
In juni 2002 besliste een groot deel van de kringloopwinkels zich te groeperen onder de naam ‘De Kringwinkel’. De Kringwinkels spreken de klant aan op een professionele en uniforme manier, in communicatie en huisstijl. De Kringwinkel is net als Revisie een kwaliteitslabel. Op de dag van vandaag maken 30 kringloopondernemingen deel uit van het netwerk.
 
Voor verdere info, ga naar De Kringwinkel.
 

Van KVK vzw naar KOMOSIE vzw (2007-2013)

 
In 2007 werd de toenmalige KVK erkend als Ambassadeur van de Sociale Economie. Hetzelfde jaar startte de KVK met een onderzoek naar de mogelijkheden en randvoorwaarden om binnen de sociale economie een ‘deelsector’ energie op te bouwen. Dit leidde in 2007 tot de aanwerving van een eerste voltijdse medewerker binnen het nieuwe project ‘Energiesnoeiers’...  Op de dag van vandaag ondersteunt KOMOSIE 31 Energiesnoeiersbedrijven.
 
Het Energiesnoeiersproject viel al meteen in de prijzen. Het ontving in 2009 maar liefst 3 Belgische Milieu- en Energieprijzen. De naam KVK dekte door het opstarten van deze nieuwe deelsector al vlug de lading niet meer. In de zomer van 2008 werd daarom de nieuwe naam KOMOSIE vzw gelanceerd. KOMOSIE staat voor Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie. Er werd bewust gezocht naar een naam die het mogelijk zou maken om in te zetten op meerdere milieuthema’s. Maar steeds met aandacht voor het zoeken naar een kruispunt met de sociale economie.
 

KOMOSIE gaat aan de slag met voedseloverschotten

KOMOSIE vindt het onaanvaardbaar dat wereldwijd een derde van het geproduceerde voedsel in de vuilbak belandt, terwijl het nog geschikt is voor consumptie.  Als koepelorganisatie brengt zij de vraag en het aanbod met elkaar in contact en gaat ze na waar en hoe er kan worden samengewerkt.  KOMOSIE bouwt aan een netwerk van ondernemingen en organisaties en ondersteunt hen bij de aanvoer, opslag, verwerking en distributie van voedseloverschotten via diverse kanalen.  Denk daarbij aan sociale kruideniers, sociale restaurants, voedselbanken...  KOMOSIE geeft actieve ondersteuning aan startende en bestaande organisaties in Vlaanderen om op een sociale manier te werken met en rond voedseloverschotten.  

Voor verdere info, ga naar Sociaal aan de slag met voedselverlies.

© 2011 KOMOSIE vzw
Gemaakt in De Webfabriek met steun van de Nationale lotterij (creëert kansen) Contact

KOMOSIE vertegenwoordigt:

De Kringwinkel

Meer dan 130 tweedehandswinkels in de sociale economie die samenwerken rond kwaliteit en communicatie.

Energiesnoeiers

Organisaties die jobs creëren voor kortgeschoolden met het oog op het uitvoeren van energiebesparende werken voor bij voorkeur gezinnen met een laag inkomen.

            

Startende en bestaande organisaties die sociaal aan de slag gaan met voedselverlies. Dit met het oog op de bestrijding van armoede en voedseloverschotten en het creëren van jobs in de sociale economie.