Kruispunt milieu en sociale economie

Missie en visie

KOMOSIE vzw, Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie, verenigt en ondersteunt sociale economie ondernemingen die activiteiten met ecologische meerwaarde uitvoeren. Doel is het bij de leden uitbouwen van een professionele werking met het oog op het beschermen van het leefmilieu en het creëren en in stand houden van werkgelegenheid voor risicogroepen op de arbeidsmarkt.

We willen ons doel bereiken door onder meer het uitbouwen van een koepelwerking, het stimuleren van provinciale of regionale netwerken, het organiseren van thematische werkgroepen en het samenwerken met andere organisaties en koepels op gewestelijk, federaal, Europees en internationaal niveau.

Hoe we onze missie/visie voor onze leden vorm geven vind je in onze rubriek lid worden: 'Welke dienstverlening mag je van KOMOSIE verwachten?'

© 2011 KOMOSIE vzw
Gemaakt in De Webfabriek met steun van de Nationale lotterij (creëert kansen) Contact

KOMOSIE vertegenwoordigt:

De Kringwinkel

Meer dan 130 tweedehandswinkels in de sociale economie die samenwerken rond kwaliteit en communicatie.

Energiesnoeiers

Organisaties die jobs creëren voor kortgeschoolden met het oog op het uitvoeren van energiebesparende werken voor bij voorkeur gezinnen met een laag inkomen.

            

Startende en bestaande organisaties die sociaal aan de slag gaan met voedselverlies. Dit met het oog op de bestrijding van armoede en voedseloverschotten en het creëren van jobs in de sociale economie.