Kruispunt milieu en sociale economie

Sectorcijfers

KOMOSIE volgt de werking van haar leden goed op.

 

Jaarlijks vraagt KOMOSIE de kengetallen van de Kringwinkelcentra op via een bevraging.  Dit gebeurt i.s.m. OVAM. Zo worden de leden bevraagd naar een aantal parameters zoals de werkgelegenheid, winkeloppervlakte, inzameling in kg/inwoner, hergebruik in kg/inwoner, aantal winkelpunten, aantal klanten, winkelomzetten …

Voor het laatste sectorrapport van De Kringwinkelcentra, klik hier.

 

Ook de Energiesnoeiersbedrijven rapporteren jaarlijks hun cijfers: het aantal uitgevoerde scans, het aantal m² geïsoleerde daken … Met de resultaten stelt KOMOSIE de klemtonen in haar eigen werking scherper. 

Voor de laatste sectorcijfers van de Energiesnoeiers, klik hier.

© 2011 KOMOSIE vzw
Gemaakt in De Webfabriek met steun van de Nationale lotterij (creëert kansen) Contact

KOMOSIE vertegenwoordigt:

De Kringwinkel

Meer dan 130 tweedehandswinkels in de sociale economie die samenwerken rond kwaliteit en communicatie.

Energiesnoeiers

Organisaties die jobs creëren voor kortgeschoolden met het oog op het uitvoeren van energiebesparende werken voor bij voorkeur gezinnen met een laag inkomen.

            

Startende en bestaande organisaties die sociaal aan de slag gaan met voedselverlies. Dit met het oog op de bestrijding van armoede en voedseloverschotten en het creëren van jobs in de sociale economie.