Kruispunt milieu en sociale economie

Structuur

KOMOSIE vzw heeft zowel een interne als externe overlegstructuur om de werking te stroomlijnen.

Binnen de eigen koepelorganisatie is er een maandelijks teamoverleg. Daarnaast is er binnen elk project heel regelmatig overleg. 

Tussen de koepelorganisatie en de leden is er overleg in de bestuursorganen (Algemene Vergadering en Raad van Bestuur), in de coördinatiegroepen en de verschillende werkgroepen. De Algemene Vergadering komt twee keer per jaar samen. De Raad van Bestuur heeft een 5-tal meetings per jaar, de leden worden benoemd voor 3 jaar.
Per project komt een coördinatiegroep 2 jaar samen. In deze coördinatiegroepen zijn onze leden vertegenwoordigd.  Er zijn ook werkgroepen rond bepaalde thema's. Deze komen frequenter samen.  
Voor elk overlegorgaan is er een duidelijke opdracht geformleerd, zijn er budgetten en beslissingsbevoegdheden bepaald.  

Voor een extern organogram met AV, RvB, coördinatiegroepen en werkgroepen, klik je hier.

Wenst u de statuten van onze vereniging in te zien, klik dan hier.
De samenstelling van de Raad van Bestuur vindt u hier

© 2011 KOMOSIE vzw
Gemaakt in De Webfabriek met steun van de Nationale lotterij (creëert kansen) Contact

KOMOSIE vertegenwoordigt:

De Kringwinkel

Meer dan 130 tweedehandswinkels in de sociale economie die samenwerken rond kwaliteit en communicatie.

Energiesnoeiers

Organisaties die jobs creëren voor kortgeschoolden met het oog op het uitvoeren van energiebesparende werken voor bij voorkeur gezinnen met een laag inkomen.

            

Startende en bestaande organisaties die sociaal aan de slag gaan met voedselverlies. Dit met het oog op de bestrijding van armoede en voedseloverschotten en het creëren van jobs in de sociale economie.