Kruispunt milieu en sociale economie

Werkingsrapport

Het werkingsrapport 2017 geeft je snel een beeld van wat KOMOSIE het afgelopen jaar heeft gerealiseerd.

In een werkingsprogramma worden jaarlijks de strategische krachtlijnen beschreven. Het zijn de medewerkers van KOMOSIE die het jaarprogramma per project uitwerken. Zij baseren zich hierbij op input vanuit het werkveld, input van externen (kabinetten, sociale adviesbureaus, communicatiebureau, onderzoeksbureau …) en tussentijdse interne overlegmomenten.

De Algemene Vergadering keurt het werkingsprogramma samen met de begroting goed. Eén keer per jaar wordt aan de Algemene Vergadering een stand van zaken gecommuniceerd.

KOMOSIE heeft een systeem van kwaliteitsmeldingen. Medewerkers en klanten kunnen klachten of positieve opmerkingen melden aan KOMOSIEWe groeperen en behandelen deze meldingen. Klachten die meermaals werden geformuleerd kunnen naargelang hun impact meegenomen worden als nieuw actieterrein bij het opstellen van het werkingsprogramma.

 

© 2011 KOMOSIE vzw
Gemaakt in De Webfabriek met steun van de Nationale lotterij (creëert kansen) Contact

KOMOSIE vertegenwoordigt:

De Kringwinkel

Meer dan 130 tweedehandswinkels in de sociale economie die samenwerken rond kwaliteit en communicatie.

Energiesnoeiers

Organisaties die jobs creëren voor kortgeschoolden met het oog op het uitvoeren van energiebesparende werken voor bij voorkeur gezinnen met een laag inkomen.

            

Startende en bestaande organisaties die sociaal aan de slag gaan met voedselverlies. Dit met het oog op de bestrijding van armoede en voedseloverschotten en het creëren van jobs in de sociale economie.